شرکت بازارسازان هزاره

سیستم آمارگیری وب سایت


رفتار مشتريان در قبال وب سايت شما ديدگاههای ارزشمندی را به شما می‌دهد. برای بدست آوردن اين اطلاعات از نرم ابزارهای مختلفی می‌توان بهره برد.
مشاهده آمار کلی بازديد
رفتار بازديدکنندگان سايت از ديدگاه تجاری
مقايسه بازديد در انواع تبليغات
آمارعلاقه مندی بازديدکنندگان به موضوعات مطرح شده در سايت
کلمات کليدی که سايت را پيدا کرده اند و مقايسه آنها و تقويت کلمات ديگر
مقايسه زمانها و تاريخ های بازديد
آمار صفحاتی که بيشترين بازديد را داشته اند و صفحاتی که کاربر از آن خارج شده است
مشاهده جغرافيايی بازديد کنندگان سايت
مشاهده ترافيک هر لينک در هر صفحه سايت به صورت مجزا

اطلاعات فوق ميتواند نقاط ضعف و قوت هر کسب و کار را نمايش دهد و ابزاری مهم برای تصميم گيری‌های تجاری شما باشد.

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱