شرکت بازارسازان هزاره

ارسال با نام تجاری


شرکت بازارسازان هزاره نماینده Mach آلمان برای ارسالهای با نام تجاری (Char Short Code) به دلایل قانونی این سرویس را متوقف نموده است. در صورت رفع موانع قانونی یاد شده این سرویس بلافاصله برقرار شده و به کلیه مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.
در عین حال برای صادرکنندگان عزیز ارسالهای تبلیغاتی روی اکثر شبکه های جهان به صورت نام تجاری و یا Fixed ID در دسترس بوده و این سفارشات برای کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی و آسیایی پذیرفته می شود. .

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱