شرکت بازارسازان هزاره

ایمیل مارکتینگ


امکان تماس مستقيم با مشتری های بالقوه و پرزنت مستقيم محصولاتتان می تواند تاثير زيادی بر روی تصميم نهايی آنها بگذارد.
بازار سازان با جمع آوری و ارسال ايميل های فعال مشاغل ، کاربران خاص اينترنتی و ... می تواند حجم زيادی از اطلاعات ( متن و تصاوير گرافيکی ) مورد نياز مخاطبان شما را در اختيار آنها قرار دهد.
هزينه پايين ،تنوع بانکهای اطلاعاتی، حجم کاملی از اطلاع رسانی ، سرعت اطلاع رسانی ، گزارش کامل آمار اطلاع رسانی و ... از مزايای اين نوع تبليغ می باشد.

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱