شرکت بازارسازان هزاره

ارسال بانکهای اطلاعاتی طبقه بندی شده


شرکت بازارسازان هزاره با جمع آوری بیش از یک میلیون شماره تلفن همراه طبقه بندی شده از صنفهای مختلف و مشاوره در طراحی محتوایی پیام های ارسالی و گزارش ارسال پیشرفته بهترین نتیجه را برای رسیدن به بازار هدف در اختیار شما قرار خواهد .

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱