شرکت بازارسازان هزاره

توضیحات تحقیقات بازار و مشاوره


دپارتمان تحقيقات بازار جهت پاسخگويي به نياز شركت هاي فعال در بازار منطقه مراحل زير را طي خواهد نمود و در نهایت پس از جمع آوری کامل اطلاعات مورد نظر اقدام به گزینش و معرفی بازار مطلوب جهت ورود محصولات یا خدمات شما خواهد نمود.

شناخت لازم در مورد شرکت متقاضی
شناخت کافی و جمع آوری اطلاعات لازم در مورد محصول مورد نظر
شناخت مشتری ها یا مخاطبان شرکت متقاضی و محصول آن
شناخت بازارهای مورد نظر که مشتریان را در خود جای داده است
شناخت رقبا و سهم هر یک در بازار مورد نظر همچنین محاسبه میزان توان رقابتی آنها با شرکت متقاضی
قیمت مناسب بازار مورد نظر بر اساس قیمت های موجود ارائه شده توسط رقبا
کیفیت مورد پسند بازار مورد نظر نسبت به نمونه های موجود در آن
تبلیغات مورد نیاز جهت آشنایی با کالا
شناخت زمان مناسب جهت توزیع محصول در بازار مورد نظر
شناخت محیط و عوامل محیطی و بررسی توانایی های مورد نیاز
مطالعات امکان سنجی جهت ورود به هر یک از بازارهای مورد نظر

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بازارهای مورد نظر

این اطلاعات شامل:
۱ - اندازه بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده در شرکت شما چگونه است.
۲ - رشد بازار مورد نظر بر اساس سوابق قبلی چگونه بوده است .
۳ - تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا چگونه است .
۴ - شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد در جامعه مورد نظر .
۵ - شناخت واسطه ها در بازار ( شرکت های تجاری و صادراتی وارداتی و . . . )
۶ - شناخت علائق و رضایت مشتریان .

تجزیه و تحلیل شرکت شما نسبت به نحوه عملکرد آن

این اطلاعات شامل:
۱ - نظم دادن به اهداف و آرمان های شرکت.
۲ - مشخص کردن میزان سهم شما در بازار.
۳ - میزان رشد شرکت شما نسبت به رقبا در بازار چگونه است.
۴ - کیفیت خدمات مطلوب مردم در بازار چیست.
۵ - جایگاه شرکت شما در بازار کدام است.
۶ - منابع و استراتژی شما در بازار چگونه باید باشد.

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل رقبا شرکت شما در بازارهای مورد نظر

این اطلاعات شامل:
۱ - شناخت رقبای اصلی شما و اهداف و رفتار آنان در بازار مورد نظر .
۲ - سهم رقبای شرکت شما در بازار و میزان رشد آنان .
۳ - کیفیت خدمات رقبا در بازار مورد نظر.
۴ - جایگاه بازار رقبا .
۵ - عملیات رقبا در بازار مورد نظر .
۶ - منابع و امکانات در بازار مورد نظر .

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیطی که شرکت شما قرار است در آن فعالیت خود را آغاز کند

این اطلاعات شامل:
۱ - رابطه کشور ما با کشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است .
۲ - ساختار اقتصادی آن کشور چیست .
۳ - فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است .
۴ - نوع تکنولوژی غالب در کشور بازار هدف چگونه است .
۵ - قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست .
۶ - اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است

به دلیل ماهیت پروژه‌ها در این بخش امکان معرفی نمونه کارهای انجام شده با ذکر کارفرما مقدور نیست
در صورت نیاز به رویت نمونه‌های محتوایی با شرکت بازارسازان هزاره تماس حاصل نمایید

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱