شرکت بازارسازان هزاره

اخبار سایت


بازارسازان

وبسایت دکتر میرمحمد مجلسی راه اندازی شد

  (۱۸ / ۳ / ۱۳۹۴) بازارسازان

وبسایت سفارشی دکتر مجلسی توسط شرکت فناوری اطلاعات بازارسازان هزاره و به پیشتوانه نیروهای متخصص در زمان مقرر آماده و تحویل داده شد.