شرکت بازارسازان هزاره

اخبار سایت


بازارسازان

راه اندازی کلوب مشتریان مینو

  (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۴) بازارسازان
کلوب مشتریان مینو توسط شرکت فناوری اطلاعات بازارسازان هزاره و به پیشتوانه نیروهای متخصص در23 شهریور 1394 به آدرس www.club.minoogroup.com راه اندازی شد.